Maandelijkse lunch met vers gemaakte soep

Naast de verse soep en belegde broodjes delen we met elkaar de verhalen die we willen delen. Deel gezellig mee! Meestal is er een keuze uit twee soorten soep.
Wie dat wil, kan na de maaltijd in de kapel meebidden (aanbidding) en –zingen (Taizéliederen).
Emmaus, aanmelden niet nodig
Elke eerste dinsdag van de maand
Aanvang maaltijd: 12.30 uur
Vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs gesteld.