14 februari Cyrillus en Methodius

Cyrillus en Methodius waren broers. Als missionaris zagen zij al lang de noodzaak in de taal en de plaatselijke gebruiken goed te kennen. De bijbel en de gebedenboeken vertaalden zij in het Russisch en zij vierden de liturgie in de volkstaal. De toenmalige paus steunde hen bij hun inzet en hun werk. De kerk het Oosten bloeide  op.
God, door de heilige broers Cyrillus en Methodius hebt U aan de Slavische volkeren het licht van het Evangelie gebracht. Wij vragen U maar ons ontvankelijk voor Uw Woord en vorm ons om tot een volk dat volhardt in het geloof.