Week van de eenheid 25 januari Bekering

Lezen
HANDELINGEN 28 VERS 8 – 10
, PSALM 103 VERS 1 – 5 , MATTEÜS 10 VERS 7 – 8
Ons hart en ons denken veranderen
Gebed
Almachtige God, wij keren ons tot U met een hart vol berouw. Zuiver ons, in onze oprechte zoektocht naar uw waarheid, van onrechtvaardige meningen over anderen en leid de kerken om te groeien in gemeenschap. Help ons onze angsten los te laten, en zo elkaar en de vreemdeling in ons midden beter te begrijpen. We vragen dit in naam van de Rechtvaardige, uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.