Week van de eenheid 24 januari Gastvrijheid

Lezen
HANDELINGEN 28 VERS 3 – 6
, PSALM 119 VERS 137 – 144 , MATTEÜS 18 VERS1 – 6
Toon buitengewone vriendelijkheid

Gebed
God van de wezen, weduwen en vreemdelingen, leg in ons hart een diep besef van gastvrijheid. Open onze ogen en ons hart wanneer U ons vraagt om U te voeden, te kleden en te bezoeken. Mogen onze kerken meehelpen om een einde te maken aan honger, dorst en vereenzaming en aan het wegnemen van belemmeringen die het verwelkomen van alle mensen in de weg staan. Wij vragen dit in de naam van uw Zoon, Jezus, die aanwezig is, ook in de minste van onze zusters en broeders. Amen.