Week van de eenheid 23 januari Kracht

Lezen
HANDELINGEN 28 VERS 1 – 2, 7
PSALM 46 , LUCAS 14 VERS 12 – 24
Brood breken voor de reis

Gebed
Liefdevolle God, uw Zoon Jezus Christus brak het brood en deelde de beker op de avond voor zijn lijden. Mogen we groeien naar een hechtere gemeenschap met elkaar. Geef ons de kracht om, zoals Paulus en de eerste christenen, bruggen van bewogenheid, innige verbondenheid en saamhorigheid te bouwen. In de kracht van de heilige Geest vragen wij dit in de naam van uw Zoon, die zijn leven gegeven heeft opdat wij zouden leven. Amen.