Actie Kerkbalans van start

Eens per jaar treden de kerken in Nederland nadrukkelijk naar buiten. Graag laten zij zien dat ze er zijn en dat ze veel ondernemen voor iedereen. Zaterdag 18 januari was wethouder Martijn Balster aanwezig bij de start van de actie Kerkbalans in onze parochie. Met klokgelui en tromgeroffel werd de actie in gang gezet bij de Emmaus. En de wethouder stak de aanwezigen een hart onder de riem:

‘Als er iets nodig is, dan is het wel verbinding in dit prachtige stadsdeel, in Den Haag Zuid West en daar draagt deze actie heel erg aan bij! De kerken doen fantastisch werk voor de woonomgeving. En de actie Kerkbalans zorgt dat er de nodige middelen komen om de activiteiten uit te voeren. Meer dan 50 lopers gaan namens de kerk bij bewoners langs om de actie te laten slagen. Ik hoop dat het tot een heel mooie opbrengst leidt. En ik zou zeggen: vooral door blijven gaan. U heeft zojuist flink wat geluid gemaakt, iedereen heeft het kunnen horen en daardoor wordt het ook zichtbaar voor de directe woonomgeving. Ik wens u veel succes bij de actie en een fijne viering.’

Mgr Van den Hende, de bisschop van Rotterdam zei er ook iets over, las ik in de Volkskrant. Hij was deze . zaterdagmiddag in de Liduina Basiliek in Schiedam om de klok te luiden en daarmee kracht bij te zetten aan de actie Kerkbalans. Het thema van dit jaar, ‘geef voor je kerk’, is een aardige samenvatting van waar deze sinds 1973 bestaande actie om draait. Elk jaar lopen de inkomsten uit Kerkbalans terug. ‘Het laat zien dat wij als kerk kwetsbaar zijn’, zegt de bisschop. Hij spreekt over het belang van de kerk als instrument in de wereld van nu. ‘De uitstraling van uw liefde zal vele harten en deuren openen’, spreekt de bisschop tot de vrijwilligers.  Zij zullen de komende dagen enveloppen met daarin een begeleidende brief met gironummer bij de ingeschreven kerkleden door de bus doen.