Week van de eenheid 22 januari Vertrouwen

Lezen
HANDELINGEN 27 VERS 33 – 36
, PSALM 77, MARCUS 6 VERS 30 – 44
Wees niet bang, geloof!

Gebed
Almachtige God, Ons persoonlijk lijden doet ons pijn. Wanneer we ziek zijn of angstig, wanneer een dierbare sterft, krimpen we soms ineen. Leer ons om dan toch op U te vertrouwen. Mogen de kerken waar wij toe behoren tekenen van uw leiding zijn. Maak ons echte leerlingen van uw Zoon die ons leerde op uw Woord te bouwen en om elkaar te dienen. Vol vertrouwen vragen wij dit in de naam van uw Zoon, en in de kracht van de heilige Geest. Amen.