Week van de eenheid 21 januari Hoop

Lezen
HANDELINGEN 27 VERS 23 – 26
, PSALM 56 , LUCAS 12 VERS 22 – 34
De boodschap van Paulus
Gebed
Barmhartige God, verloren en ontmoedigd keren wij ons tot U. Geef ons uw geschenk, de hoop. Mogen onze kerken leven uit de hoop, en streven naar de eenheid waar uw Zoon om bad aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Wij vragen dit door Hem die met U en de heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen