Week van de eenheid 20 januari Verlichting

Lezen
HANDELINGEN 27 VERS 22 EN 34
, PSALM 27 , MATTEÜS 11 VERS 28 – 30
Christus’ licht zoeken en laten zien

Gebed
God, uw Woord is een licht voor onze voeten. Zonder U zijn we verloren en gedesoriënteerd. Schenk ons uw licht door uw Woord, dan kunnen wij uw pad bewandelen. Laat onze kerken ernaar verlangen dat U door uw aanwezigheid ons leidt, troost en verandert. Geef ons dat we het eerlijk zullen erkennen als we het anderen moeilijk maken om uw licht te zien. Geef ons de genade om uw licht met anderen te delen. Wij vragen dit in de naam van uw Zoon, die ons, die Hem willen volgen, roept om het licht voor de wereld te zijn. Amen.