Week van de eenheid 19 januari Verzoening

Lezen
HANDELINGEN 27 VERS 20
, PSALM119 VERS 105 – 110 , MARCUS 4 VERS 35 – 41
Christus is ons licht en onze gids.

Gebed
God die vergeeft, bevrijd ons van de pijnlijke herinneringen uit het verleden. U geeft ons de opdracht om samen als gelovigen in Christus te leven. Wij hebben aan die eenheid soms schade toegebracht. Leid ons naar verzoening. Geef door de heilige Geest dat wij het kwade overwinnen door het goede: haat door liefde, woede door zachtheid, achterdocht door vertrouwen. Wij vragen dit in de naam van Jezus, uw geliefde Zoon, onze Broeder. Amen.