Informatie- en oriëntatiedag Vronestein

Het bisdom Rotterdam organiseert een informatie- en oriëntatiedag voor jonge R.K. mannen die er over nadenken om priester of diaken te worden. Vanuit het Centrum Vronesteyn biedt het bisdom de mogelijkheid tot het volgen van een door de Kerk erkende theologiestudie en een uitgebreid vormingsprogramma voor hen die priester willen worden. Een jongeman die in uw midden examen doet en wil weten wat er aan studie en vorming mogelijk en nodig is om priester te worden, is van harte welkom op zondag 15 maart 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur op Vronesteyn te Voorburg. Ook bestaat de mogelijkheid om diaken te worden, en daartoe theologie te studeren en een vormingsprogramma te volgen. De minimumleeftijd om als gehuwde man tot permanent diaken gewijd te worden is 35 jaar. Naast het leven en werken als priester of diaken bestaat er tevens de mogelijkheid om als pastoraal werker (v/m) te gaan werken in Kerk en samenleving. Het aantal beschikbare plaatsen in het bisdom is echter beperkt. Locatie, datum en tijden: zie: 20200315-poster-orientatiedag-sheetcmyk_1v4