50 jaar H. Pastoor van Ars kerk – 1969-2019

Het gouden jubileum van de Pastoor van Ars kerk is met een pontificale hoogmis zondag 22 december gevierd. De bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, ging voor in de feestelijke viering, die als thema ‘God met ons’ had. De mis begon met een grote processie, waarbij ook het pas verworven reliek van H. Jean-Marie Vianney de kerk binnengedragen werd door pater Hayon.
Het “vier-generaties-gelegenheidskoor”, samengesteld uit alle koren van de geloofsgemeenschap onder leiding van Natalie Vos, haalde alles uit de kast om de viering van een feestelijk tintje te voorzien.
In zijn preek haalde de bisschop de parallel aan tussen kerk zijn en de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Jozef. Zijn belangrijkste boodschap: je bent niet alleen ‘binnen’ kerk, maar ook buiten, en reik iemand de hand aan die het nodig heeft.
Robert in den Bosch blikte in zijn dankwoord terug op de afgelopen 50 jaar, en overhandigde de bisschop het eerste exemplaar van het gedenkboekje dat de pastoraatsgroep heeft samengesteld.
De vele aanwezigen, de vele vrijwilligers die zich voor de viering inzetten en de gezellig receptie na afloop, laat zien dat de Pastoor van Ars kerk een vitale geloofsgemeenschap is, waarbij met vertrouwen vooruit gekeken kan worden.