25 november Catherina de Grote van Alexandrië

Catherina was een koningsdochter. Zij was zó leergierig dat ze al op 15-jarige leeftijd alle filosofen van haar tijd de baas was. Het volk wilde graag dat zij zou trouwen, maar zij stelde hoge eisen aan haar huwelijkskandidaat. Iemand die al was gedoopt zei haar dat alleen Christus haar bruidegom zou kunnen zijn. Ze liet zich dopen, dat leek een controversiële daad. Ze ging het gesprek aan met 150 niet gedoopte filosofen die haar van haar ongelijk moesten overtuigen. Daar slaagden zij niet in. Catherina werd gearresteerd en op een schoepenrad gebonden. Dat rad brak. Tenslotte werd Catherina onthoofd.  Catherina is de patrones van het onderwijzend personeel.

Wij bidden dat zij bron van inspiratie is voor allen die in het onderwijs werken en met de opvoeding van kinderen belast zijn. Dat zij onze voorspreekster is bij de Allerhoogste en om wijsheid voor ons bidt.