22 november Caecilia

Caecilia werd al jong uitgehuwelijkt aan een rijk man. Op het moment dat de bruidsmuziek klonk (vertelt de legende) fluisterde zij haar man in dat de het liefst omwille van Christus maagd wilde blijven. Zij wist hem te bewegen naar de paus te gaan om zich te laten dopen, zonder dat hij haar had aangeraakt. Hij werd christen en wist ook zijn broer te overtuigen van het geloof. Beide broers ondergingen de marteldood. Omdat Caecilia het familievermogen uitdeelde  aan de armen was stadsprefect Almachius nogal boos. Hij probeerde haar te verstikken in haar huis, maar toen dat niet lukte werd zij onthoofd. Haar huis werd in een kerk veranderd.

Al in de vierde eeuw stond er een kerk in Rome die aan de Heilige Caecilia was gewijd. Aanvankelijk werd zij in de catacomben begraven maar in de achtste eeuw werden haar stoffelijke resten naar de (tegenwoordige) kerk van de Heilige Caecilia overgebracht.

Wij bidden U dat Caecila, de patrones van de kerkmuziek en van muzikanten en zangers, ons blijvend inspireert en onze voorspreekster is, ter ere van de Naam van God.