Reconciliation Magnificat: Loflied der Verzoening

Het Reconciliation Magnificat is een modern Magnificat dat op unieke wijze de aloude band tussen de wereldgodsdiensten Islam, Christendom en Jodendom uitlicht en bekrachtigt. Een verzoenende lofzang als handreiking aan de wereldreligies. Een wereld in verwachting van een hoopvolle toekomst. Het Magnificat wordt uitgevoerd op zondag 15 december in het Theater aan het Spui. Voor meer informatie: Loflied der verzoening