De weekenden van 19/10 november en 16/17 november zamelt de Werkgroep Diaconie weer houdbare levensmiddelen in voor de voedselbank. In de manden achter in de kerk kunt u dan uw producten achterlaten.  Dank voor uw bijdrage!