1 november Allerheiligen, 2 november Allerzielen

Allerheiligen
De schrift leert ons dat geld, relaties en comfort niet het enige zijn dat er toe doet. Jezus roept ons op tot een andere kijk op de wereld. In zijn rijk zijn het de armen en ontheemden die gelukkig zijn. Het feest van Allerheiligen nodigt ons uit te kiezen voor de aren en de kleinden en er te zijn voor anderen. God wil dat alle mensen gered worden. Vooral de christen moet waken over het geluk van zijn broeders en zusters. Hij weet dat hij niet alleen voor zichzelf moet zorgen, maar evenzeer anderen moet meetrekken op zijn tocht naar God. Dat is onze individuele missionaire taak. Een diepe gemeenschap verbindt de Kerk op aarde met de Kerk in de hemel.

Wij bidden dat wij die taak met volharding mogen vervullen, zodat wij eens mogen delen in Gods Heerlijkheid..

Allerzielen
Gisteren vierden wij het feest van alle gelovigen die de hemelse glorie reeds genieten. Vandaag nodigt de Kerk ons uit te bidden voor onze overledenen. Ook zij zijn in Gods hand, en wij geloven dat velen van hen verkeren in een toestand van loutering. Het is onze plicht voor hen allen vurig te bidden; voor onze ouders en vrienden, onze familieleden en de gestorvenen van onze parochiegemeenschap. Dat zij allen die hun leven hoopvol hebben gebouwd op God nu ook zijn barmhartigheid mogen ondervinden. Dat ons gebed en dit offer voor velen van hen bevrijding en verlossing mag brengen.

God, door de overwinning op de dood is uw Zoon de hemel binnengegaan. Verleen uw dienaren dat ook zij zegevieren over de dood, en U, hun Schepper en Verlosser, eens mogen aanschouwen.