23 oktober Johannes van Capestrano

Voor een staatsman is het heel belangrijk de eenheid binnen zijn land te bewaren. Voor de kerk is het heel belangrijk om de eenheid onder de christenen te bewaren, anders komt de boodschap twijfelachtig over. Johannes van Capestrano was gouverneur van een Italiaanse provincie. Werd na de vroege dood van zijn vrouw franciscaan. Zijn zorg was steeds de eenheid binnen de kerk. Op het concilie van Florence was hij man van verzoening. Hij trok als priester predikend Europa door en riep op tot kruistochten. Hij wordt wel aangeduid als ‘Apostel van Europa’.

God, u heb Johannes van Capestrano geroepen om in tijden van bedreiging uw gelovigen bij te staan en aan te moedigen. Bescherm en beveilig ons en houd ons staande in deze wereld.