Oktober missiemaand

Paus Franciscus roept ons op om onze zendingsdynamiek te vernieuwen.
Het thema “Gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus op zending in de wereld”
nodigt ons uit om vastberaden op weg te gaan, individueel en in gemeenschap.
‘Het hart van de missie van de kerk is gebed.’ (Paus Franciscus, juni 2019).
De Pauselijke missiewerken nodigen alle gelovigen, waar ze ook zijn,
uit om elke vrijdagmiddag in oktober te bidden.

Gebed voorgesteld door paus Franciscus voor deze buitengewone zendingsmaand
Hemelse Vader, Toen uw eniggeboren Zoon Jezus Christus opstond uit de dood,
gaf Hij zijn volgelingen de opdracht om “alle naties tot uw leerlingen te maken”
en u herinnert ons eraan dat wij door onze doop deelgenoot zijn gemaakt
van de missie van de kerk.
Geef ons kracht door de gaven van de Heilige Geest om moedig en ijverig te zijn
door te getuigen van het evangelie, zodat de missie van de kerk,
die nog lang niet voltooid is, nieuwe en effectieve mogelijkheden vindt
die leven en licht naar de wereld brengen.
Help ons het mogelijk te maken voor alle mensen om de reddende liefde te ervaren
en genade van Jezus Christus, die leeft en regeert met U in de eenheid van de Heilige Geest,
één God, tot in eeuwigheid.
Amen.