Martelaren van Korea 20 september

Deze groep omvat een grote groep inlandse heiligen, naast een aantal Franse missionarissen. De bekendste van hen is Andreas Kim Taegon († 1846; sterfdag 16 september), hij was de eerste priester uit Korea zelf. Een andere is de lekenapostel Paulus Chong Hasang († 1839).

Zoon van een martelaar
De vader van Paulus­­ Chong Hasang was Augustinus Jeong Yak-Jong en zijn oom was de filosoof Johannes Jeong Yak-Yong, die de eerste katholieke catechismus voor de Koreaanse kerk schreef. Augustinus Jeong Yak-Jong stierf samen met zijn oudste zoon en dochter de marteldood. Het leven van zijn vrouw en dat van hun andere kinderen werden gespaard. Hasang was toen zeven jaar oud.

China
Hasangs verdere jeugd bracht hij door op het platteland. Als jongeman koos hij ervoor de dienaar te worden van een staatstolk. Daardoor moest hij verscheidene malen mee naar Peking in China. Als overtuigd christen en catecheet zocht hij contact met de plaatselijke bisschop en smeekte hem om priesters naar Korea te sturen. Ook overhandigde hij de bisschop zijn brief aan de paus waarin hij Gregorius XVI verzocht een missiebisdom in Korea te stichten.

Franse missionarissen
De missionering van Korea werd overgelaten aan Franse geestelijken. In Korea troffen zij Hasang aan, in wie zij een geschikte priester-kandidaat zagen. Vandaar dat zij hem Latijnse les gaven en theologisch onderricht.

Nieuwe vervolging
Hasang zou zijn kerkelijke wijdingen hebben ontvangen was niet in 1839 een nieuwe vervolging uitgebroken. De drie Franse missionarissen gaven zichzelf aan in een poging de autoriteiten over te halen de autochtone geloofsgemeenschap te ontzien. Zij werden op 21 september van dat jaar ter dood gebracht. Het offer van hun leven voorkwam echter niet dat de Koreaanse christenen zwaar werden aangepakt.

Executie
Hasang werd ook gearresteerd en voor de rechter gebracht. Hij overhandigde de rechter een schriftelijke verklaring waarin hij het christendom verdedigde. De rechter was onder de indruk, maar zei dat de koning de christelijke godsdienst nu eenmaal had verboden. Hasang kreeg de kans om vrij gelaten te worden als hij zijn geloof zou afzweren. Hij weigerde, ook na een reeks folteringen. Uiteindelijk werd hij op 22 september 1839 geëxecuteerd.

Martelaren van Korea
Paulus­­ Chong Hasang en de eerste Koreaanse priester Andreas Kim Taegon werden op 6 mei 1984 door Johannes Paulus II heilig verklaard samen met 101 andere Koreaanse martelaren.