21 september Evangelist Matheus

Matheus, ook wel Levi genaamd, was een tollenaar in Kafarnaüm. Toen Jezus hem bij zijn tolhuis zag zitten zei Hij: ‘Kom en volg mij’. En dat deed Matheus. Hij nodigde Jezus en zijn leerlingen uit voor de maaltijd en zij aten samen. Tollenaars en zondaars schoven bij hen aan tafel aan, tot ongenoegen van sommigen. Matheus werkte in Palestina en in Ethiopië, waar hij de marteldood stierf. Matheus schreef zijn Evangelie in het Aramees tussen 50 en 60 na Christus. Zo klinkt de roep van Jezus, via Matheus ook aan ons door: Kom, volg mij! Dwaal niet langer af, maar open je ogen voor de ander en voor de nood in de wereld. God, Help ons om aan die oproep gehoor te kunnen geven.