Maria, Moeder van Smarten 15 september

Maria moeder van Smarten
De zeven smarten van Maria
De voorspelling van Simeon bij de opdracht in de tempel; de vlucht naar Egypte; Jezus blijft achter in de tempel van Jeruzalem; Maria ontmoet Jezus op zijn weg naar Golgotha; de kruisdood van Jezus; de kruisafneming; de begrafenis van Jezus.

 

Lof aan Maria
Noem een mens, die niet zou rouwen, mocht hij Christus’ moeder schouwen
In een foltering, zo wreed.
Noem hem, die niet medeschreide, zag hij Christus’ moeder lijden,
Dragend met haar Zoon het leed?

Voor de zonden van de Zijnen, zag zij Jezus in de pijnen,
Onder wrede geselstraf.
Zag zij haar lief Kind bij ’t sterven, gans verlaten, alles derven,
Tot het leven Hem begaf.

Laat mij, moeder, bron van liefde, mij doorvlijmen wat u griefde,
Laat mij wenen aan uw zij.
Laat mijn hart in gloed geraken en voor Christus, God, ontblaken,
Dat ik Hem behaag’lijk zij!

Maagd der maagden, nooit volprezen, wil voor mij niet bitter wezen,
Laat mij met u droevig zijn.
Christus, slaat hier ’t uur van scheiden, laat Uw moeder mij geleiden
Tot de palm, de zegeprijs.