9 september Petrus Claver

Petrus Claver werd in 1580 in Spanje geboren. Hij studeerde aan de universiteit van Barcelona en trad in 1602 in bij de Jezuïten. Alfonso Rodriguez, de portier van het college van Mallorca zette hem op het spoor van de missie. Hij werd priester gewijd in Columbia. Tot aan zijn dood werkte hij onder de slaven,, zoals hij zelf zei: altijd ben ik de slaaf van de Ethiopiërs. Hij overleed op 8 september 1654 in Cartagena, Columbia.

God, U hebt Petrus Claver slaaf onder de slaven gemaakt en hem met groot geduld gesterkt. Geef ons op zijn voorspraak dat wij steeds zoeken naar wat Jezus van ons verlangt en dat wij onze naasten liefhebben.