8 september Maria geboorte

Joachim en Anna, de ouders van Maria, waren lang kinderloos gebleven. Het offer van Joachim werd zelfs geweigerd: zolang God hem strafte met kinderloosheid was zijn offer niet welkom in de tempel. Joachim kon de schade niet aan en verborg zich in Bethlehem bij herders, terwijl Anna thuis ongerust op hem wachtte. Een engel verscheen aan Joachim en Anna met de boodschap dat ze een kind zouden krijgen dat ze Maria moesten noemen. De engel zei hen dat ze elkaar moesten ontmoeten bij de Gouden poort in Jeruzalem. Toen de tijd vol was kreeg Anna een dochter die ze Maria noemden. Op de (gedachte) plek van de geboorte van Maria werd In Jeruzalem een kerk gebouwd die werd ingewijd op 8 september.

Gij zijt de roem, gij zijt de trots van het volk des Heren. Wees gezegend door de almachtige Heer, in eeuwigheid. Sta ons bij wanneer wij het moeilijk hebben.