Gebed om roepingen aan het begin van het studiejaar

Goede Vader,

Na een ontspannende vakantie pakken wij de draad weer op. Laat ons, in kracht van uw Geest, mensen zijn die aan onze roeping tot navolging van Christus gehoor geven.

Wij bidden heel bijzonder voor onze priester- en diakenkandidaten en onze kandidaat religieuzen Zegen hen met uw wijsheid. Dat zij de rijkdom van de Heilige Schrift en de traditie van onze geloofsgemeenschap mogen indrinken en zo mogen uitgroeien tot nieuwe gidsen in het geloof.

Vader, geef onze kandidaten uithoudingsvermogen. Dat zij bij moeilijkheden tijdens de studie of het onderling samenleven de moed niet verliezen maar volharden.

Heer God, wij bidden U dat onze kandidaten steeds meer mogen groeien in verbondenheid met Jezus Christus, uw uitgestoken hand naar deze wereld, bron van licht voor alle mensen.

Maak ons allen tot open, ontvankelijke gelovigen die uw licht doorgeven aan elkaar. Wij vragen het u in verbondenheid met Christus, de Emmanuel: God-met-ons. Amen