20 augustus Bernardus

Bernardus werd al vroeg Cisterziënzer monnik. Hij sprak met vuur  sprak mensen van hoog tot laag aan.. Hij kreeg de opdracht een nieuw klooster te stichten in Clairvaux. Binnen korte tijd stroomde het vol met meer dan 700 monniken. Hij bad, werkte, preekte en schreef met eenvoud en warmte.

In 1130 stelde een groep kardinalen een tegenpaus aan en Bernardus reisde door Frankrijk, Duitsland en Italië om de verwarring onder het volk tegen te gaan en zó de eenheid te bewaren. Hij werd op handen gedragen.

Wij bidden dat Bernardus ons verder helpt op de weg van de eenheid en ons enthousiast maakt en houdt voor de Verkondiging van het Woord.