Geloven in de 21e eeuw

Met het mysterie mag je nooit klaar zijn…. Lange tijd leek in het Westen het betoverende verhaal van de secularisatie zich onafwendbaar door te zetten. Wat nog aan religiositeit en dan met name aan christelijk geloof aanwezig was werd gezien als uitdovend restant van een voorbije tijd. In vier colleges worden op 12 en 19 oktober in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag op het snijvlak van Religie en (post-)moderniteit actuele filosofische en theologische thema’s behandeld en passeren enkele invloedrijke hedendaagse filosofen en
theologen de revue. Voor meer informatie: Flyer Geloven in de 21e eeuw