15 augustus Maria Hemelvaart

Halleluja. Jullie dienaren van de HEER, prijs de naam van de HEER.
Geprezen is de naam van de HEER van nu tot in eeuwigheid,
Vanaf het rijzen van de zon tot aan haar dalen
moet de naam van de HEER geprezen zijn.
De HEER staat hoog boven alle volken  zelfs boven de hemel staat zijn glorie.
Wie is als de Heer, onze God?  Hij troont in de hemel daar boven,
Hij zorgt voor de aarde beneden.
Wie is als Hij in hemel en op aarde?  Hij tilt de arme uit het stof,
Hij trekt hem omhoog uit het vuil
en geeft hem een troon bij mensen van aanzien,
Mensen van aanzien uit zijn volk.

Zelfs wie gehuwd en onvruchtbaar is zet Hij hoog op een troon
als een gelukkige moeder van kinderen.  Halleluja.

In de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Den Haag (Loosduinen) is in de bovenrand de tekst geschilderd van psalm 113. Deze psalm wordt nog steeds gebeden als eerste psalm in het getijdengebed aan de vooravond van Mariafeesten.
Maria, de moeder van God is de eerste die volkomen deelt in de vruchten van de verlossing, die Jezus heeft gebracht voor alle mensen. Zij is, met Christus, in volkomen heerlijkheid. In haar lofzang verheerlijkt Maria God om de barmhartigheid die Hij aan de mensen bewijst. Qua thema is psalm 113 vergelijkbaar aan het Magnificat.