9 juli Martelaren van Gorcum

De werken van barmhartigheid kennen twee hoofdcomponenten, de lichamelijke werken en de geestelijk werken van barmhartigheid. In zijn programma gaat Mgr van den Hende ons voor in het bouwen aan een netwerk van liefde. Eerder wees hij erop dat de martelaren van Gorcum zelfs  in hun laatste uren waarschijnlijk nog de geestelijke werken van barmhartigheid oefenden. Immers, zij vermaanden hun beulen, zij troostten elkaar met de dood voor ogen, zij leden het onrecht met geduld en zij baden voor hun beulen en vergaven hen. Een getuigenis van liefde!

Een deel van de martelaren was al op leeftijd, wel 70 jaar en ouder; inzet voor de barmhartigheid is niet aan leeftijd gebonden, dat moge duidelijk zijn  Ook als de leeftijd voortschrijdt en fysieke inzet te veel wordt, kun je nog heel veel doen. Het is vooral ook van belang vast te houden aan je overtuiging en die overal uit te dragen waar dat mogelijk is. De martelaren van Gorcum waren bereid hun leven te geven voor hun geloof.  Het kan ons inspireren om die boodschap verder uit te dragen.