Pinksternoveen zevende dag

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de heilige Geest; het wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Noveengebed tot de heilige Geest:

Heilige Geest,
U Bron van het leven:
vanaf het begin hebt U bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen.
Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten,
welke alleen diegene bezit die in U leeft.
Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft
en zonder ophouden werkt!

Zevende dag: De vrucht van de trouw

Heilige Geest,
U Geest van trouw: ons geschonken! U verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van twijfel en besluiteloosheid! Bevrijd ons ervan, om ons heil ergens anders
dan bij God te zoeken.
Heilige Geest, leer ons de ware trouw!