Pinksternoveen eerste dag

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de heilige Geest; het wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Noveengebed tot de heilige Geest:
Heilige Geest,
U Bron van het leven:
vanaf het begin hebt U bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen.
Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten,
welke alleen diegene bezit die in U leeft.
Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft
en zonder ophouden werkt!

Eerste dag: De vrucht van de liefde
Heilige Geest,
U Geest der liefde: ons geschonken!
U verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons van elke liefdeloze houding,
ten opzichte van onszelf, onze naasten, en van onze plichten!
Bevrijd ons van elk mistrouwen en elke angst ten opzichte van God!
Heilige Geest, leer ons de ware liefde!