Bedevaart naar Eik en Duinen

Sommige mensen gaan dauwtrappen, maar de gelovigen uit Den Haag gaan op bedevaart naar Eik en Duinen. Dat is de plek waar eertijds een kerkje stond met een relikwie van het Heilig Kruis. Na de rondgang langs de ruïne was er een Eucharistieviering. Pater Vincent Wang vertelde over zijn geboorteland China, waar in deze tijd van het jaar een rondgang door de velden wordt gemaakt om zegen over het veldgewas.
Zowel in hina als in Nederland gaan mensen erop uit om te genieten van Gods schepping. Een mooi teken dat Hij ons niet verlaten heeft.