Beter kiezen; gebed voor Zaterdag

“Eén van de leerlingen zei tot Jezus: ‘Heer, laat mij eerste teruggaan om mijn vader te begraven. Jezus zei Hem: ‘Volg Mij; laat de doden hun doden begraven.'” (Matteüs 8, 21-22)

We kunnen niemand dwingen tot een roeping of om een (levens)bestemming verplicht aan te nemen. De Heer nodigt weliswaar uit en roept op tot navolging, maar Hij laat ons vrij. Maar in die vrijheid moet je wel zien waar het op aankomt. We stellen veel uit, jonge mensen blijven zich oriënteren op belangrijke keuzes. Is de vrijheid onbegrensd, of misschien te groot geworden? Beter kiezen, zien waar het op aankomt.

Heer onze God,  U roept elk mens tot een leven van heiligheid en geluk en nodigt ons uit uw stem te verstaan en U te volgen. Dat is niet eenvoudig in de wereld waarin wij leven. Veel weerhoudt ons ervan aan uw roepstem gehoor te geven. Daarom bidden wij: schenk uw Geest van wijsheid aan jonge mensen die U wel zouden willen volgen, maar te midden van de vele mogelijkheden die het leven biedt, geen keuze durven maken en alle opties open houden. Help hen hun hart te openen voor U, en zich aan U toe te vertrouwen. Roep velen van hen tot een leven als priester, diaken of religieus, en laat hen ervaren dat zij alleen zó hun geluk kunnen vinden, in U. Wij vragen het U op voorspraak van Maria, die ervoor gekozen heeft uw stem te gehoorzamen, door Christus onze Heer. Amen.

 Gebed om Roepingen
Almachtige God en Vader, wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon, die voor ons is mens geworden, die het gezicht is van uw barmhartigheid. Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, die geroepen is het Evangelie te verkondigen, te bouwen aan een beschaving van liefde. Wij bidden U: geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van uw barmhartigheid, geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. Help ons, die gedoopt zijn, om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad. Door Christus onze Heer. Amen.