Beter bidden; gebed voor Maandag

“Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.” (Matteüs 9,38)

Dit betekent dat de oogst gereed is; maar God wil arbeiders aanwerven om te helpen de oogst in de schuren op te slaan. Hij heeft mensen nodig die zeggen: “Ja, ik sta klaar om uw oogst binnen te halen.” Dit betekent ook dat wij niet simpelweg roepingen kunnen ‘maken’; ze moeten van God komen. De roeping die komt uit het hart van God, moet altijd haar weg naar het hart van de mens vinden. Dit betekent dat we Hem er om moeten vragen, Hem in zijn hart raken en zeggen: “Alstublieft! Roep arbeiders! Ontsteek in hen enthousiasme voor de vreugde van het Evangelie! Doe ze begrijpen dat dit een grotere schat is dan wat ook, en dat, wie deze schat heeft ontdekt, hem door moet geven!” We moeten God in het hart raken met ons gebed. Maar als wij God wat vragen, moeten wij ook bereid zijn te geven, af te staan. Een groep moeders uit het kleine plaatsje Lu in Noord-Italië had dit eind 19e eeuw goed begrepen: Ze begonnen de Heer te vragen, rond het Allerheiligst Sacrament, om priesters en religieuzen te roepen uit hun eigen gezinnen. God heeft de moeders spectaculair verhoord en 323 roepingen uit dit kleine plaatsje laten opstaan. Durven wij dit aan voor ons gezin, onze gemeenschap?

Hierbij dan een gebed, gebaseerd op het gebed van de moeders van Lu:
“Heer, laat één van mijn zonen, dochters, iemand uit onze gemeenschap, priesters, zuster, diaken, broeder worden. Ikzelf wil als een goed christen leven en mijn kinderen, mijn broeder, zuster altijd leren het goede te doen, zodat ik, wij, de genade mogen ontvangen, Heer, u een heilig priester, zuster, diaken, broeder te mogen geven. Amen!”

 Gebed om Roepingen
Almachtige God en Vader, wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon, die voor ons is mens geworden, die het gezicht is van uw barmhartigheid. Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, die geroepen is het Evangelie te verkondigen, te bouwen aan een beschaving van liefde. Wij bidden U: geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van uw barmhartigheid, geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. Help ons, die gedoopt zijn, om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad. Door Christus onze Heer. Amen.