Beter horen; gebed voor Zondag

“Hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen! Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. ” (Deuteronomium 6,4-5)

Het Joodse gebedsritme herhaalt deze oproep dagelijks. We moeten dat woord telkens horen om het beter te verstaan en te leven! Recept: driemaal daags. Bidden is vertoeven in de nabijheid van God, de Ongeziene. Bidden is ook horen, luisteren naar Gods woord. Hij spreekt ons toe.

Heer onze God, Van ieder woord dat komt van U kunnen wij leven! Leer ons uw woord te verstaan. Doorbreek en genees in de stilte met U onze doofheid. Heer Jezus, U spreekt ons aan op ons verlangen. U roept ons vervolgens op, om U na te volgen, leerling van U te zijn en meer en meer U te vergezellen. Maak ons tot echte navolgers van U midden in de dagelijkse verplichtingen. Dat wij U beter horen, ons oor beter te luisteren leggen. Op uw woord bidden we ook om nieuwe werkers in uw wijngaard. We vragen voor de Kerk van dit uur nieuwe leiders, die volledig in uw Naam zich geven voor het heil van de mensen. Maria, Moeder van Jezus, U hebt Gods woord gehoord en aanvaard. Help ons hier en nu hetzelfde te doen. Amen.

Gebed om Roepingen
Almachtige God en Vader, wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon, die voor ons is mens geworden, die het gezicht is van uw barmhartigheid. Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, die geroepen is het Evangelie te verkondigen, te bouwen aan een beschaving van liefde. Wij bidden U: geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van uw barmhartigheid, geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. Help ons, die gedoopt zijn, om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad. Door Christus onze Heer. Amen.