De City-Brielle-Citybedevaart 2019 – voor heel katholiek Den Haag

Van heinde en verre komen vele pelgrims op zaterdag 6 juli naar de Nationale Bedevaart in Brielle om de Martelaren van Gorcum te herdenken. Ook de twee Haagse parochies – Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten – trekken gezamenlijk weer op naar de grootste bedevaartplaats van Zuid Holland. Per bus en op de fiets doen zij dit nu voor het negende achtereenvolgende jaar. De bus zal vertrekken vanaf de Emmauskerk aan de Leyweg en de Sint Jacobuskerk  in de Parkstraat.  De geestelijke leiding is in handen van parochievicaris Ad van der Helm, die de tocht per fiets zal maken. Ook in de bus gaat een geestelijk leider mee. Details over inschrijving zullen binnenkort  worden bekend gemaakt  door middel van websites en flyers die achter in de kerken te vinden zullen zijn.

De Nationale Bedevaart mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen. Ook bij onze buren in het Westland is de belangstelling voor dit nationale evenement groeiende. De Bedevaartkerk in Brielle is de laatste jaren vol. Wij herdenken niet alleen de martelaren van Gorkum maar tevens drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: de heilige Edith Stein, de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma.

Voor informatie kunt u ook nu reeds bellen met Kees Nusteling (070-3063811) of Lore Olgers (070-3244118)