4 mei Sint Monica

Monica leefde in Noord Afrika. Zij was uitgehuwelijkt aan een driftige man met een nogal opvliegend karakter. Zij was christen, hij niet. Haar opvatting maakte dat zij haar echtgenoot met geduld en zachtmoedigheid tegemoet trad. Zij bracht hem zo ver dat hij zich aansloot bij de christenen. Hun zoon noemden zij Augustinus. Hij was weliswaar doopleerling, maar niet gedoopt. Hij leidde een losbandig leven. Zijn moeder volgde hem naar Rome en naar Milaan. Onder invloed van bisschop Ambrosius veranderde Augustinus zijn leefstijl en liet zich dopen. Dat was een grote vreugde voor Monica. Onderweg terug naar Tagaste overleed Monica in Ostia, bij Rome.

Wij bidden dat het voorbeeld van Monica en Augustinus ons helpt de moed niet te verliezen en te blijven bidden voor geloof voor onze kinderen en een voorbeeldig leven.