Heiligen & Engelen

Heiligenverhalen zijn Bijbelverhalen, maar dan verteld in het
leven van een heilige. Gaat dat ook op als er sprake is van engelen in heiligenverhalen? Of dienen de engelen alleen maar
om het leven van een heilige interessanter, mooier, (on)
geloofwaardiger, heiliger, mystieker te maken? Flyer: nieuwe flyer Dries van den Akker A5