Maria Lichtmis 2 februari

Veertig dagen na zijn geboorte brachten de ouders van Jezus een dankoffer naar de tempel. (Wij noemen het Lichtmis omdat vroeger tijden onder H. Mis een kaarsenprocessie werd gehouden). De orthodxe christenen noemen het feest Ontmoeting. Jezus ontmoet voor het eerst zijn volk in de tempel.

Wij dragen een kaars in de hand ter onderstreping van ons gebed. Zend ons Heer uw licht en uw waarheid. Help ons Christusdragers te zijn, Christus dragen in onze geest, Christus dragen in ons hart, Christus dragen in onze wil, Christus uitdragen in de wereld.