Menswaardig sterven. Pleidooi voor nuance en niet-weten.

We worden in Nederland ouder dan voorheen en blijven langer gezond. Dat is goed nieuws. Tegelijk blijft gezondheid een kwetsbaar iets en dient het levenseinde zich nogal eens onder moeilijke omstandigheden aan. Tegen deze achtergrond stelt men zich in onze samenleving ook de vraag naar het
‘menswaardig sterven’ en euthanasie. Marc Desmet is meer dan twintig jaar actief als palliatieve-zorgarts en vindt dat er in het dominante maatschappelijk debat over euthanasie iets essentieels ontbreekt: nuance.
Hij schreef er een boek over: ‘Euthanasie: waarom niet? – Een pleidooi voor nuance en niet-weten’.
Desmet komt op dinsdag 19 februari (19.30-21.15 uur) op de locatie Maria van Eik en Duinen hierover spreken en gaat in gesprek met o.m. Willy Hoogendoorn, geestelijk verzorgster bij MC Haaglanden. Toegang: vrije gift. Graag tevoren aanmelden. Voor meer informatie: flyer Marc Desmet