Don Bosco 31 januari

Goede God, U zond Don Bosco uit naar de verwaarloosde jeugd met de boodschap: ‘Dit is uw werkterrein, hier zult gij arbeiden.’ Geef ons wijsheid en inzicht, schenk ons uw liefde en zend zó ook ons uit, de wereld in, om uw Rijk onder de mensen zichtbaar te maken.