Week van gebed voor de eenheid 26 januari

Een groot geloof

 Lezen
1 SAMUEL 1 VERS 13-17 EN MATTEÜS 15 VERS 21-28
Vrouw, u hebt een groot geloof!

Gebed
Genadige God, U bent de bron van de menselijke waardigheid. Door uw genade en macht veranderden de woorden van Hanna het hart van Eli de priester; en bewoog de Kanaänitische vrouw Jezus tot de genezing van haar dochter. Als wij proberen uiting te geven aan de eenheid van de Kerk, geef ons dan de moed om alle vormen van geweld af te wijzen en de gaven van de Geest te vieren die vrouwen inbrengen in de dienst van de Kerk. Dit bidden wij door Jezus Christus onze Heer. Amen.