Week van gebed voor de eenheid 24 januari

Goed nieuws voor de armen

Lezen
AMOS 8 VERS 4-8 EN LUCAS 4 VERS 16-21
Om aan armen het goede nieuws te brengen

 Gebed
God onze Vader, vergeef ons onze hang naar macht en bevrijd ons van de verleiding anderen te onderdrukken. Help ons door uw Heilige Geest in solidariteit met onze naaste te Leven, en dus samen met uw Zoon Jezus te delen in de vervulling van uw belofte om ons van armoede en onderdrukking te bevrijden. Dit bidden wij in zijn naam. Amen.