Week van gebed voor de eenheid 23 januari

Wees tevreden

Lezen
HEBREEËN 13 VERS 1-S EN MATTEÜS 6 VERS 25-34
Neem genoegen met wat je hebt

Gebed
Barmhartige God, wij danken U voor uw grenzeloze gaven. Geef ons de genade om uw zegeningen te aanvaarden in eenvoud en met dankbaarheid. Maak het mogelijk dat wij tevreden zijn en bereid zijn te delen met anderen die dat nodig hebben, zodat ieder de eenheid mag ervaren in de liefde die van U uitgaat. onze drie-ene God, die leeft en regeert voor altijd en eeuwig . Amen.