Wij kunnen het zelf!

Stilte was niet de bedoeling, afgelopen zaterdag. Die dag ging de Aktie Kerkbalans 2019 van start.  Daarmee willen de kerken de middelen werven om dit jaar hun activiteiten te kunnen doorzetten, omdat die van belang zijn voor de hele samenleving, ook onze parochie doet mee.

Veel mensen werden uitgenodigd om de feestelijke opening mee te maken. De burgemeester was gepolst, de wethouders , de raadsleden, maar zij wilden niet op ons feestje komen. Maar Hans wilde wel. Hij had een duidelijke boodschap: het gaat om de liefde. Niemand mag worden uitgesloten. Wie valt verdient het om overeind geholpen te worden. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan, maar er zijn mensen voor nodig die hun schouders eronder zetten. En dat zijn er vele, waar de samenleving in Den Haag Zuid-west wel bij vaart. In de actie Kerkbalans gaat het over geld, want het kan niet zonder. En daarom was er veel lawaai afgelopen zaterdag. Iedereen kon het horen toen Hans de feestbel luidde!

Om half één startten de klokken en toen barstte het lawaaiconcert los.. En het was mooi. Het was ook nog mooi weer, dus werd buiten muziek gemaakt met van alles wat van thuis was meegekomen. Het kwam bijna boven de kerkklokken uit. Heel mooi, want we wilden ons laten horen. Bijdragen van jong en oud, klein en groot, zijn nodig, niemand kan gemist worden! Iedereen is belangrijk en vooral ook inzet en niet alleen geld. Dat geldt voor deze gemeenschap, maar dat geldt voor heel dit stadsdeel. De kerk wil er zijn voor iedereen en wil van betekenis zijn voor iedereen. Dat kan alleen met de actieve bijdrage van ieder.