Week van gebed voor de eenheid 22 januari

Allesomvattende liefde  

Lezen
PSALM 145 VERS 8-13 EN MATTEÜS 1 VERS 1-17
Genadig en liefdevol is de Heer voor allen

Gebed
Enige God,· wij prijzen U omdat U uw  glorie geopenbaard heeft in uw hele schepping. Geef ons een open hart om allen die discriminatie ervaren te omarmen. Help ons te groeien in liefde  tegen vooroordelen en onrecht in·.  Gun ons de genade om het unieke in ieder mens te respecteren, zodat we in onze verscheidenheid eenheid mogen ervaren.  Dat vragen we in uw heilige naam. Amen.