Week van gebed voor de eenheid 21 januari

Oprecht zijn  

Lezen
EFEZIËRS 4 VERS 22-25 EN MATTEÜS 5 VERS 33-37
Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee. 

Rechtvaardige God, laat ons groeien in wijsheid om te kunnen onderscheiden wat goed is en fout. en Laat ons hart geleid worden door eerlijkheid en laat onze mond de waarheid spreken. . Geef ons moed om waarachtig te blijven zelfs als anderen tegen ons zijn Bewaar ons voor het verspreiden van leugens. Maak ons boodschappers van eenheid vrede die het goede nieuws verspreiden onder iedereen Dat bidden we in de naam van uw Zoon,. Jezus Christus.