Week van gebed voor de eenheid 20 januari

Geloof en recht

 Lezen
AMOS 5 VERS 22-25 EN LUCAS 11 VERS 37-44
Laat het recht stromen als water

Gebed
God van de weduwe, de wees en de vreemdeling, U hebt ons het pad der gerechtigheid laten zien. Help ons uw weg te volgen door én recht te doen én U te aanbidden. Als christenen samen willen we U niet alleen eren met ons hart en verstand, maar ook door onze daden. Moge de Heilige Geest ons helpen en leiden tot het werk van gerechtigheid waar we ook zijn, zodat mensen daardoor gesterkt worden. Dat bidden wij in de naam van Jezus. Amen.