Waar de hemel de aarde raakt – Oecumenisch leerhuis 2019

Waar de hemel de aarde raakt
Vier plekken waar mensen samenkomen
Vier plekken van spiritualiteit

De Oecumenische werkgroep heeft het volgende stramien bedacht om de inleiders behulpzaam te zijn bij hun verhaal:
– het ontstaan van de plaats
– geschiedenis van de plaats
– de spiritualiteit met haar eigen vormen/rituelen
– de aantrekkingskracht van de plaats
– de persoonlijke betrokkenheid

Programma Leerhuis 2019
De vier inleidingen worden dit jaar gehouden op maandagavond in de Abdijkerk.  Op maandag 21 januari begint het Leerhuis met een vesper, in het kader van de Week van gebed voor de eenheid. Aanvang 19.30 uur.
De overige avonden beginnen om 20.00 uur

21 januari   diaken Jos van Adrichem  onderwerp: Lourdes
4 februari ds. Wietske Verkuyl  onderwerp: Iona
18 februari broeder Johannes Pio  onderwerp: Santiago de Compostella
4 maart ds. Michiel Aten onderwerp: Taizé

s.v.p.opgeven bij:
Boek-Beijersbergen tel. 397 05 58  mlaboek@hotmail.com
Buiter-Haasdijk tel. 77 86 539 bbuiter@ziggo.nl
de Borst-van Setten tel. 397 77 89  hettydeborst@casema.nl

Het oecumenisch Leerhuis Loosduinen wordt jaarlijks gehouden op initiatief van de Protestantse wijkgemeente Loosduinen-Centrum en de R.K.parochie De vier Evangelisten – locatie Maria van Eik en Duinen