Vieringen rond kerstmis

Bent u van plan om met de Kerst naar één van onze diensten te komen? Hieronder vindt u het overzicht:

  • In alle vier de kerken is een kinderdienst op maandag 24 december, om 19.00 uur.
  • In alle vier de kerken begint de Kerstnachtmis om 22.00 uur.
  • Op Eerste Kerstdag wordt in alle kerken het Hoogfeest van Kerstmis op de gebruikelijke zondagsmistijd gevierd. Voor de Emmaus en Maria van Eik en Duinen is dat om 10.00 uur, voor de Pastoor van Ars en de Titus Brandsma is dat om 10.30 uur.
  • In Maria van Eik en Duinen is op Eerste Kerstdag kindje wiegen, om 12.00 uur.
  • Op Tweede Kerstdag is er om 10.30 uur een gezamenlijke parochiebrede viering in de Pastoor van Arskerk.

Zie voor meer informatie de vieringen en rooster pagina, de agenda en de adressenpagina.